درباره ما

فروشگاه خامی از سال1362با نیاز سنجی جامعه در زمان جنگ تحمیلی شروع به تولید لباس رزمندگان نمود بعداز اتمام جنگ با همفکری با تولیدی های دیگر شروع به تولید کاپشن زمستانی برای بازار ایران نموده واز سال1369شروع به تولید تخصصی لباسکار نموده وسهم بسزایی از بازار لباسکار را به انحصار خود درآورده است  درسال1392با نیازسنجی بازار به صورت گسترده به امر واردات وتولید تجهیزات ایمنی روی آورده و بامعتبرترین برندهای خارجی وایرانی درامر لباسکار وتجهیزات ایمنی وhse مشاوری امین برای شما میباشد.